Hem


Sedan 60 år är Smålands Gille i Lund en träffpunkt för smålänningar i förskingringen.

Gillets mål är att vara till trevnad för medlemmarna och stimulera intresset för Småland.


Välkommen att bli medlem och att besöka våra program.


Årsmötet 2021

                                                               Stensjö by            Fotograf: Tore Hagman