Bak hängbjörkens slöja

Vår antologi Bak hängbjörkens slöja publicerades maj 2017. Den finns för försäljning i bokhandeln samt från Arkiv förlag.


I Gillet väcktes tanken att sambandet Småland – Lund skulle manifesteras med en skrift. Ämnet är mycket rikt, och avgränsningar måste göras. Nästan genomgående

är skribenterna smålänningar. Varje läsare av boken kommer att se att uppsatserna skiljer sig åt. Det är vi glada för. Småland och Lund speglas inte bara genom de människor som biograferas utan även genom skribenternas syn.


Efter en inledning följer en småländsk vandring genom Lund med start vid Tegnérstatyn. Småland ger oss här anledning till 19 stopp, varav elva i stadskärnan.


Sedan följer i boken småländska institutioner. Här har vi de klassiska: Smålands nation och Kalmar nation, och vi glömmer givetvis inte oss själva, Smålands Gille. Mycket småländska är Smålandssången Röd lyser stugan och Ostkakegillet.


Bokens huvuddel består av korta biografier över smålänningar som kommit till Lund. Det rör sig nästan enbart om människor födda under 1900-talet. Ledmotiv

för oss är: På vad sätt har Småland givit inspiration? Hur har Lund verkat inspirerande?


Vi är medvetna om att det måste bli ett ganska stort mått av subjektivitet vid urvalet av människor. Totalt rör det sig om cirka 60 korta biografier. Dessa är samlade under rubriker som säger något om personernas liv och verksamhet.


Vi reser inget äreminne vare sig över Småland eller Lund, men nog finns det en kärlek både till landskapet och till staden.


Smålands Gilles redaktionskommitté


Sverker Oredsson, Lena Larsén, Folke Lindgärde, Karin WittenmarkBeställ boken genom Arkiv förlag för 150 kr.


Arkivs adress är Lilla Gråbrödersgatan 3D och är ett korsvirkeshus inne på gården och markerat på bilden. Från Lilla Gråbrödersgatan går man in genom en träport mitt emot gamla elverket eller genom bilparkeringsinfarten från Bytaregatan.


Föreningen Gamla Lund uppmärksammade boken i sitt medlemsblad nr 6 2017.


En recension finns i Jönköpingsposten.