Tomas Bannerhed

Tomas Bannerhed 2019-02-21

Tomas Bannerhed uppvuxen i Uråsa gästade Smålands gille den 21 februari - en kväll med fokus på hans två böcker Korparna och Lugnet.


Anders Axelsson ledde samtalet och gav följande ingångar: Ensamhet, fåglar, psykisk ohälsa och relationen föräldrar - barn.


Bannerhed var en lysande berättare och talade med stor insikt om


- sin stora rädsla för ensamhet,

- om att han inte visste något om fåglar innan han började med Korparna

-om hur psykisk ohälsa leder till utsatthet och överkänslighet,

-om hur begreppet skuld inte sällan dyker upp i relationen barn - föräldrar.


Vid den efterföljande måltiden utvecklade Bannerhed sina tankar bl.a


kring språket som omger fåglarna, om korpens laddning och att fåglar är svåra att regissera apropå inspelningen av Korparna.

Elisabet Wilhelmsson, Hans Rochester, Valborg Lindgärde

Björn Wittenmark, Göran Bexell, Lena Axelsson, Helene Ahlstedt

Inger Grahm och Leif Sten tillsammans med Finn Inns krögare Rikard Cronquist