Susanne Ryden

Susanne Rydén 2019-05-14

Susanne Rydén har tjänat musiken på många sätt. Om detta berättade hon för Smålands gille den 14 maj. Som 10-åring tjänstgjorde hon som organist i sin hemförsamling Hjärtlanda.


Musik blev hennes liv och mötet mellan publik och scen

- som artist och senare administratör. Barockmusiken kände hon sig hemma i och ett av hennes många projekt blev Christinas resa med Stockholms Barockensemble.

Vid frågestunden berättade Anders Blomstrand om hur han som pojke fick vara med att dra björkar till hennes föräldrars bröllop.

Som flitig körsångare bl.a i Eric Ericsons kammarkör vet Susanne vikten av att gruppen är i form.


Här ett avbrott i föredraget.

Frågor handlade om Musikaliska akademin, där Susanne är preses, om Smålands akademi där hon är medlem och om hennes arbete som VD för Musik i Syd. Hur tänker hon? Nyfikna var deltagarna också på om det blir ett Konserthus i Lund.