Sunnerbo 2017

Sunnerbo 2017-09-16


Årets smålandsresa gick till Sunnerbo via Skavböke kapell, som ligger Halland. Kapellet invigdes 1925. Målningarna i kapellet utfördes1929 av Waldemar Lorentzon och Axel Olsson, som båda var med och bildade Halmstadsgruppen.


Tyvärr var kapellet inte öppet när vi kom, men genom rådigt ingripande av Ingmar Karlsson hittades en kyrkvärd med nyckel, larmkod och goda kunskaper om kapellet. Under tiden fick resten av sällskapet njuta av busskaffe.Interiör från Skavböke kapell

Takmålningen Skapelsen

Lunchen intogs på det vackert belägna Alebo pensionat

Gillets medlemmar får guidning i kapellet

Färden gick vidare till Södra Unnaryd och det unika bonadsmuséet. Bonaderna finns i ett brand- och stöldsäker betongskal, vilket är komouflerat som en småländsk timmerstuga.

Bonadsmuséet förevisades av den kunnige och entusiastiske Sören Kabell.

På hemfärden besöktes Lingmuséet i Södra Ljunga. Prästgården från 1768 var Per Henrik Lings barndomshem.

Resans fotograf var Per-Olof Grufberger.