Philip Sandberg

Philip Sandberg 2022-04-20

Den 20 april var Philip Sandberg Gillets gäst. Han är idag kommunstyrelsens ordförande i Lund. Philip föddes i Växjö med far från Gemla och mor från Mexico City.


Vi fick ta del av ett innehållsrikt liv som handlade om släktens gjuteri i Gemla, skolgången på Bäckaslövskola med 120 elever och i Mexico City med 65 elever i varje klass.


Hans första stora engagemang gällde att få behålla smalspåret i Växjö som då väckte debatt.

Sen följde vi honom på resor runtom i Världen och fick inblick i arbetet med bl.a Tamam.Vid den efterföljande måltiden berättade några av deltagarna kort  om sin uppväxt Småland.


Här ser vi Örjan Rask tillsammans med ordf. Anders Axelsson.


Örjan växte upp i Växjö med musicerande fader Bertil.

Idag bor han i Lund med hustru från Älghult.