Kulturen

Besök på Kulturen 2020-09-29

Smålands gille bjöds in till Kulturen den 29 september och mottot var ”Småland på Kulturen.” Ett trettiotal smålänningar trotsade ev coronasmitta och gladde sig åt att på nytt träffas.Inne i Bosebo kyrka berättade Lena Larsén (Gillets sekreterare) om kyrkans historia och gav tips om annat att se på museet med anknytning till Småland. Lena har under många år arbetat som antikvarie på museet.

På gräsplanen mellan Måcketorpsboden från Älghult och Bosebo kyrka från Gislavedstrakten bjöd Anders (ordf.) och Lena Axelsson på kaffe.

Museets chef Gustav Olsson berättade avslutningsvis om hur planerna ser ut för framtiden, om hus som behöver renoveras, om utställningar som behöver förnyas och om hur ekonomin ska gå ihop.