Ida Andersen

Ida Andersen: I oxögat - Bakgrund och tankar

Ida Andersen är uppvuxen i Småland.

2011 kom hennes bok Stenminnen: de småländska stenmurarna och 2019 I oxögat. Om den senare berättade hon för Smålands gille den 18 maj 2022.


Ordförande Anders Axelsson presenterade henne i föreläsningssalen på Kockomat på Västergatan och ledde frågestunden efter måltiden.


Ida Andersen berättade hur hon arbetat för att sätta sig in i 1740-talets Kostabygdsom boken handlar om. Hon nämnde bl.a. Samuel Ödmann och Pehr Hörberg och långa arkivstudier.


Hennes nästa bok fortsätter på samma tema och handlar om ynglingen Johan Svensson, som efter många år blir glasblåsare och gifter sig med en tysk glasblåsardotter. De tyska glasblåsarna kom med kunskap till bygden när glasbruken anlades.