Göran Rosenberg

Göran Rosenberg: Ett småländskt flyktingläger under andra världskriget


2023-10-25

Öreryd var under andra världskriget först en förläggning för norska flyktingar för att därefter bli ett läger för judiska flyktingar. Innan Göran Rosenberg började sina efterforskningar fanns det mycket lite dokumentation om den judiska tiden i Öreryd.


Föredraget gav upphov till många frågor. Göran Rosenberg flankerad av Gören Bexell och Birgitta Hofvelius.


Författaren och journalisten Göran Rosenberg berättar om Öreryd, dit hans far kom från Tyskland 1945. Rosenberg har skrivit om detta i sin bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, som fick Augustpriset 2012. 

Ordförande Anders Axelsson avtackar med vår bok Bak hängbjörkens slöja.