Carlhåkan Larsén

Carlhåkan Larsén: Musiken dövar smärtan - Om Otto Lindblad 2022-11-29

Kvällen inleddes med ett kort föreningsmöte där första dragningen om att minska antalet ledamöter i styrelsen antogs.


Musikskribenten Carlhåkan Larsén har skrivit boken Musiken dövar smärtan om tonsättaren och körledaren Otto Lindblad.

Med inlevelse berättade Carlhåkan om Lindblads innehållsrika och studtals tragiska liv från Karlstorps prästgård i Småland via Växjö och Lund till tjänsten som klockare och kantor i Norra Mellby.Lindblads musik illustrerades av en dubbelkvartett från Lunds Studentsångare under Carlhåkans ledning.

I kvartetten syns bland andra gillesmedlemmen Finn Bergstrand.

Delar av åets julbord på Kockomat.

Livliga samtal i väntan på att äta julbord.

Carlhåkan Larsén: Musiken dövar smärtan - Om Otto Lindblad 2022-11-29

Kvällen inleddes med ett kort föreningsmöte där första dragningen om att minska antalet ledamöter i styrelsen antogs.


Musikskribenten Carlhåkan Larsén har skrivit boken Musiken dövar smärtan om tonsättaren och körledaren Otto Lindblad.

Med inlevelse berättade Carlhåkan om Lindblads innehållsrika och studtals tragiska liv från Karlstorps prästgård i Småland via Växjö och Lund till tjänsten som klockare och kantor i Norra Mellby.Lindblads musik illustrerades av en dubbelkvartett från Lunds Studentsångare under Carlhåkans ledning.

I kvartetten syns bland andra gillets medlem Finn Bergstrand.

Delar av årets julbord på Kockomat.

Under livliga samtal samlades åhörarna i väntan på julbordet.