Anders Lenhoff

Anders Lenhoff 2019-03-23

Anders Lenhoff gästade Smålands gille den 26 mars 2019. På bilden ser vid föredragshållaren och Gillets ordförande Anders Axelsson. Bilden i bakgrunden är den skola där Anders Lenhoff ordnade en skoldans 1980. Av flera skäl fick Anders vid detta tillfälle "total panik", men ockå två viktiga  lärdomar - även om man tänker att detta gör jag aldrig om, så vet jag nu (sa Anders) att denna känsla går över och att man måste ha duktiga medarbetare.


Erfarenheterna från Högsby bar han med sig då han 2017 var "show producer" vid Eurovision Song Contest i Kiev - ett arrangemang med 180 miljoner tittare och 1.500 närvarande journalister. Allt ska fungera med 18 mil kablar, 1916 lampor, 250 högtalare etc.

Vid den efterföljande måltiden blev frågorna många. Anders själv sa rannsakande "Vad ska detta tjäna till?" och svarade att man inte ska underskatta de enande faktorerna med miljontals tittare och alla  tillresta besökare. Till Kiev kom ca 10.000 personer. "Ett fredligt sätt att uttrycka nationalism."