Agneta Pleijel

Agneta Pleijel 2017-02-16


Mina småländska rötter


Trumpetaren vid Smålands husarregemente Anders Svensson född 1803 fick namnet Pleijel. (Ignace Joseph Pleyel 1757 - 1831 var en österrikisk tonsättare och pianofabrikant.) Sen blev de flesta präster i Småland.


Agneta Pleijels farfar var kusin med professorn i kyrkohistoria Hilding Pleijel och hans syster Kerstin - författare till Resan till Läslandet.


Med Agnetas farfar Hening född i Vimmerby börjar den "sekulära delen" av släkthistorien. Han var bl.a sjökabelexpert vid Telegrafverket, men småländskt sparsam och tystlåten.


Sonen Åke/Agnetas far blev professor i matematik och 1953-60 inspektor i Smålands nation i Lund.


Men sen "tunnas de småländska generna ut" - de som bar på det lutherska arvet var "glada och humoristiska, men inte skuldtyngda."


Agneta Pleijels släktforskarglädje smittade av sig hos den stora skaran åhörare.

Vid den efterföljande frågestunden. Lyssnande Karin Wittenmark, Katarina Dunér och Fredrik Nordenhök.

Nya deltagare i Smålands gille var Jan Einarsson, Gunnar Håkansson, Lars Rydbeck och Göran Sjögård.


Gunnar Håkansson iförd fluga sjunger Smålandssången tillsammans med Rolf Andersson, Agneta Hallin och Birgitta Gustavii Liedberg.

Biskop em. Bengt Hallgren berättar om Hilding Pleijel. På bilden Lotta Lindström