Örjan Berner

Från Jönköping ut i världen, Örjan Berner, 2018-03-21

Från Jönköping ut i världen var rubriken på diplomaten Örjan Berners föredrag den 21 mars.

Efter en jur kand i Lund har han bott och arbetat i bl a Peking, Moskva, Paris, Warszawa, New Dehli och Bonn med mellanlandningar i Stockholm.


Om detta och möten med mäktiga politiker berättade Berner mycket vältaligt, kunnigt och intressant.

Den diplomatiska kåren (pensionerad) var väl företrädd. I mitten ambassadör Ingmar Karlsson tillsammans med André Luiz Soares (tidigare brasiliansk militärattaché i Berlin) och Göran Bexell.

Ambassadör Finn Bergstrand samtalar med Ingrid Holmberg. På bilden också Ingrid Bergstrand och Bengt Hallgren th.

Örjan Berner vid den efterföljande frågestunden. Stående Anders Axelsson/ordf. Sittande ambassadör Ingemar Börjesson och Sverker Oredsson. Mellan dem skymtar Ingrid Bexell.

Per-Olov Gruvberger, Birgitta Börjesson, Boel Berner/syster till föredragshållaren med maken Bengt Olle Bengtsson.