Årsmöte 2021

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 kommer att ske som ett epostmöte. Handlingarna till mötet nås via nedanstående länkar.
Skicka din röst 8-15 mars till Lena Larsén.(41lenala@gmail.com) Skriv t ex Godkänner alla förslag eller Godkänner alla förslag utom till punkterna XX och YY.